Brojevi telefona ustanova u Novoj Varoši

Lista brojeva telefona ustanova od javnog značaja na teritoriji opštine Nova Varoš

Državne institucije i javne službe Telefon Email
Opština Nova Varoš 62-140; 62-142 ounvaros@gmail.com
Opštinski sud 61-583
Poreska uprava 61-188
Katastar nepokretnosti 61-195
Republička inspekcija 62-662
Tržište rada 62-563
Opštinski organ za prekršaje 62-790
Opštinsko javno tužilaštvo 61-080
Odeljenje unutrašnjih poslova 62-240
Elektrodistribucija 61-328; 61-945
Vatrogasna služba 61-774
Šumska uprava 61-775
Crveni krst 62-254
JP "3. septembar" 62-552
Pošta Nova Varoš 61-198
 
Zdravstvene ustanove i apoteke Telefon Email
Dom zdravlja Nova Varoš 63-150
Gradska apoteka 61-420
 
Turističke informacije Telefon Email
Turističko sportski centar "Zlatar" 033 62-621; 033 61-772 tsczlatar@novavaros.rs
Specijalni rezervat prirode "Uvac" 033 64-198, fax:033 64-198 office@uvac.org.rs
Hotel Panorama link
RH Centar Zlatar link
 
Osnovne i srednje škole Telefon Email
OŠ "Živko Ljujic" Nova Varoš 61-462 oszlj_nvaros@open.telekom.rs
OŠ "Knezova Raškovica" Božetici 672-223
OŠ "Momir Pucarevic" Akmačici 685-433
OŠ "Dobrisav Dobrica Rajic" Bistrica 80-626
OŠ "Gojko Drulovic" Radoinja 88-337
OŠ "Vuk Stefanovic Karadžic" Jasenovo 84-404
Gimnazija "Pivo Karamatijevic" Nova Varoš 033 61-079 gimnazijanv@gmail.com
Tehnička škola Nova Varoš 61-150 tskola@beotel.net
 
Institucije kulture Telefon Email
Biblioteka "Jovan Tomic" 64-472 bibliotekanv@gmail.com
Dom kulture "Jovan Tomic" 61-130 domkulturenv@gmail.com
Zavičajni muzej
 
Benzinske pumpe i autobuske stanice Telefon Email
Autobuska stanica 61-361
Benzinska stanica Nova Varoš 61-158
Benzinska stanica Kokin Brod 86-070
Benzinska stanica Bistrica 80-618
Automoto Savez Srbije 61-128
 
Mediji Telefon Email
Varoške novine 61-194
Radio "Zlatar" 62-133 r.zlatar@open.telekom.rs
Zlatarinfo portal 061 6025300, zlatarinfo@gmail.com
 
Banke Telefon Email
Komercijalna banka 61-502; 61-503
Vojvođanska banka 64-663
Eurobank EFG 64-400