Манастир Дубница и патријарх Гаврило Рашковић - Драгиша Милосављевић