Правила и услови коришћења портала

Добродошли на портал zlatarinfo.rs (у даљем тексту само: „Златаринфо“).

Правила коришћења Златаринфо (у даљем тексту само “Правила коришћења”) представљају правно ваљан уговор између Вас, као индивидуе или правног лица и Златаринфо. Правила коришћења уређују начин коришћења сајта Златаринфо, свих услуга које пружа Златаринфо.

Златаринфо је интернет портал посвећен промоцији туристичког потенцијала планине Златар и информисању о најновијим дешавањима у општини Нова Варош. Златаринфо се труди да обједини свакодневни живот и богатство природе планине Златар. Златаринфо својим корисницима омогућава широк спектар садржаја и услуга. Информације дате у Правилима коришћења Вам омогућавају да лакше користите портал и услуге које портал пружа. Златаринфо се састоји од властитих садржаја, садржаја партнера и оглашивача, бесплатних садржаја, садржаја креираних од стране посетилаца и линкова ка спољним страницама. Златаринфо садржаје објављује у доброј намери. Све садржаје портала користите на властиту одговорност и Златаринфо се не може сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем.

Kоришћењем портала или било којих услуга или прихватањем Правила коришћења сагласни сте да сте обавезани Правилима коришћења. Молимо Вас да пажљиво прочитате Правила коришћења пре коришћења самог портала или услуга које портал пружа. Уколико нисте сагласни са Правилима коришћења или законима који се на њих примењују молимо Вас да не користите портал и услуге које он пружа. Приступ Златаринфо и свим његовим садржајима дозвољен је особама било ког узраста. Уколико сте као индивидуа сагласни са Правилима коришћења, коришћењем портала или било којих услуга које портал пружа, дајете неопозиву изјаву да сте прочитали Правила коришћења, да сте их у потпуности разумели и да Ваша пословна способност дозвољава да будете правно обавезани истима. Уколико сте сагласни са Правилима коришћења као правно лице, коришћењем портала или било којих услуга које портал пружа, дајете неопозиву изјаву да сте прочитали Правила коришћења, да сте их у потпуности разумели и да имате овлашћења да у име и за рачун правног лица предузимате правне и фактичке радње. Уколико немате право да у име и за рачун правног лица предузимате правне и фактичке радње, сагласни сте да сте Ви одговорни за накнаду штете која настане или може да настане неовлашћеним прихватањем Правила коришћења у име и за рачун правног лица.

Ова Правила коришћења, са свим будућим евентуалним изменама су у сваком тренутку на снази и стално се примењују.

Дефиниције

  • “Златаринфо” је интернет портал посвећен промоцији туристичког потенцијала планине Златар и информисању о најновијим дешавањима у општини Нова Варош.
  • “Партнери” су физичка или правна лица која користе Златаринфо и услуге које пружа Златаринфо у циљу промовисања и рекламирања своје делатности и услуга који они пружају
  • “Kорисници” су физичка и правна лица која користе Златаринфо и услуге које пружа Златаринфо у циљу информисања
  • “Садржај” представља чињенице и друге информације које се објављују на Златаринфо

Приступ и коришћење портала

Приступ порталу је слободан. Портал не захтева никакав вид регистрације како бисте могли да га користите. Уколико желите да остављате коментаре на садржај који се налази на порталу, потребно је да се региструјете. Да бисте се регистровали на Златаринфо, од Вас ће се можда тражити да наведете одређене податке о регистрацији или друге информације. Регистровањем на Златаринфо, изјављујете и гарантујете да су сви подаци о регистрацији које поднесете, укључујући али не ограничавајући се на, ваше име и презиме, е-маил адресу у потпуности тачни.

Ви сте једини одговорни за одржавање поверљивости, сигурности и тачности података о регистрацији. Ви сте једини и у потпуности одговорни за све активности, обавезе и штете које настану коришћењем Вашег налога или лозинке или због Вашег пропуста у одржавању поверљивости лозинке. Сагласни сте да Златаринфо неће бити одговоран за губитке или штету насталу због Вашег пропуста да заштитите своје корисничко име, лозинку или друге податке о регистрацији. Сагласни сте да ћете одмах обавестити Златаринфо о било каквом неовлашћеном приступу или коришћењу Вашег корисничког имена или лозинке или било ком другом кршењу сигурности. Сагласни сте да ћете се придржавати свих важећих закона који се тичу онлајн понашања и прихватљивог садржаја. Златаринфо задржава право да измени правила која се односе на приступ порталу у било којем тренутку.

Заштита података

Златаринфо штити приватност корисника у највећој могућој мери. Златаринфо се обавезује да ће у доброј намери користити податке добијене од корисника током коришћења портала, те да приватне податке неће дистрибуирати, нити продавати трећој страни, осим уз дозволу корисника. Златаринфо се обавезује да ће чувати приватност корисника портала, осим у случају тешког кршења Правила коришћења Златаринфо портала или незаконитих активности корисника. Златаринфо објављује видео фајлове који су лоцирани на серверима youtube.com. Златаринфо преноси вести и информације са других портала.

Златаринфо може у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) прикупљати одређене податке о корисницима добијене током коришћења портала (искључиво податке о рачунару и податке о Интернет провајдеру) или податке унете у поступку регистрације. Ове податке Златаринфо користи зарад свог легитимног пословног интереса, тј. како би имао информације о корисницима који га користе, те на тај начин побољшао портал и његове садржаје додатно усмерио и прилагодио публици која га посећује. Златаринфо такође прикупља личне податке корисника који користе портал да направе упит о резервацији (као што су име, презиме и број телефона) да би омогућио креирање резервације. Ваши подаци прослеђују се Оглашивачима уз ваш пристанак да би дошло до креирања резервације. Златаринфо користи услуге неколико интернет сервиса који могу прикупљати Ваше информације. Златаринфо не одговара за могућу употребу истих од тих сервиса. Имате право да од Златаринфо портала тражите обавештење о обради података личности, право на увид и копију података о личности, право да захтевате исправку, допуну, ажурирање, брисање података, прекид и привремену обуставу обраде, уколико оспоравате тачност, потпуност и ажурност података као и право да се ти подаци означе као оспорени, док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност. У случају недозвољене обраде, можете се обратити Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Забрањена употреба

Строго се забрањује коришћење портала у незаконите сврхе. Прихватањем Правила коришћења сагласни сте да нећете користити Златаринфо и услуге које он пружа уколико:

  • то на било који начин крши законе и подзаконске акте Републике Србије или било које друге земље (укључујући, али не ограничавајући се на копирање текстова, фотографија, видеа, кода или било којих других података, а који су у супротности са законом или којима се крше права трећих лица);

Такође, прихватањем Правила коришћења сагласни сте да:

  • не користите портал Златаринфо на начин који може да доведе до онемогућавања, онеспособљавања у целости или делимично рада портала;
  • не користите портал како бисте копирали било који материјал на порталу и користили га у сопствене сврхе, без претходно прибављене сагласности портала;
  • не користите портал како бисте добили недозвољени приступ порталу, деловима портала или серверима на којима се портал налази или базама података са којима је портал повезан.
  • на било који други начин незаконито користите портал.

Остављање коментара

Портал Златаринфо Вам омогућава да оставите своје коментаре. Остављањем својих коментара дајете неопозиву сагласност да одговарате за садржај свог коментара као и његову аутентичност. Изричито се забрањује остављање коментара чија је једина сврха вређање појединаца или група, који садрже псовке или било које друге поруке које за циљ имају дискриминацију или омаловажавање одређеног појединца или групе људи. Мишљења изнета у коментарима су мишљења аутора коментара и не одражавају ставове редакције портала. Златаринфо задржава право да коментаре који имају напред наведени садржај уклони са портала без икаквог обавештења аутора коментара.

Златаринфо се одриче сваке одговорности за штету која евентуално настане Вашим коришћењем портала или било којег другог интернет сајта чији се линкови налазе на порталу.

Интелектуална својина

Златаринфо полаже ауторска права на све властите садржаје, укључујући али не ограничавајући се на текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код. Неовлашћено коришћење било ког дела портала сматра се кршењем ауторских права портала и подложно је тужби. Неовлашћено коришћење било ког дела портала без дозволе власника ауторских права (Златаринфо, партнери, корисници...) сматра се кршењем ауторских права и подложно је тужби. Златаринфо садржи линкове ка Интернет страницама изван властитог портала. Златаринфо линкове објављује у доброј намери и не може се сматрати одговорним за садржаје изван портала.

Уколико сматрате да је Златаринфо повредио Ваша ауторска права, случај ће бити одмах размотрен, а спорни садржаји биће уклоњени одмах по евентуалном установљавању истинитости садржаја жалбе. У овом случају молимо Вас да нас контактирате путем ове странице. Жалба треба да садржи Ваше личне податке и кратак опис ситуације које сматрате евентуалним кршењем својих ауторских права, као и доказ о евентуалном кршењу права. Непотпуне жалбе или жалбе које не садрже доказе о кршењу евентуалном ауторског права неће се узети у разматрање. Молимо Вас да том приликом доставите своје пуно име, презиме, идентификујете Ваше ауторско право и садржај који сматрате да га угрожава, начин на који можемо да ступимо у контакт са Вама.

Оглашавање

Златаринфо нуди својим партнерима могућност оглашавања својих услуга на порталу. Примат у оглашавању имају партнери који пружају услуге које су уско везане за планину Златар и општину Нова Варош и чији се циљеви поклапају са циљевима Златаринфо. Златаринфо ће са сваким партнером закључити засебан уговор којим ће ближе регулисати међусобна права и обавезе. Златаринфо се одриче сваке одговорности за добро извршење услуга од стране партнера који се оглашавају на порталу. Златаринфо није одговоран за било коју штету коју корисници претрпе користећи услуге партнера који се оглашавају на порталу. Златаринфо истиче да партнери који се оглашавају имају своја правила пословања и правила коришћења услуга за које Златаринфо не сноси одговорност. Златаринфо, у доброј вери, саветује корисницима који користе услуге партнера који се оглашавају на порталу да пре коришћења услуга провере сва правила пословања и правила коришћења услуга партнера који се оглашавају на порталу. Златаринфо задржава право да уклони са портала било којег партнера који, по дискреционој оцени Златаринфо крши Правила коришћења или одредбе уговора закљученог између Златаринфо и тог партнера.

Одржавање портала

Због радова на одржавању портала Златаринфо задржава право да у било које време измени, ажурира или откаже услуге које портал пружа. Такво одржавање се може вршити из безбедносних разлога, разлога који се односе на интелектуалну својину или других разлога у складу са дискреционим правом Златаринфо.

Измене

Златаринфо може ревидирати и ажурирати Правила коришћења с времена на време складу са својим дискреционим правом. Све ревизије, исправке или промене ступају на снагу одмах након што се објаве на порталу и након тога се примењују на приступ и употребу портала и услуга Златаринфо. Ваша континуирана употреба портала и услуга Златаринфо након објављивања ревидираних, ажурираних или измењених Правила коришћења значи да прихватате измене, исправке или промене. Од вас се очекује да проверите, прочитате и пристанете на Правила коришћења сваки пут када приступите порталу и услугама, како бисте били упознати са свим ревизијама, ажурирањима или променама, имајући у виду да су исте за Вас одмах обавезујуће.

Надлежно право

На Правила коришћења примењују се закони Републике Србије, без обзира на принципе избора закона или било које друге надлежности и без обзира на сукобе законских одредаба. Сваки спор који проистиче из или се односи на ова Правила коришћења, биће искључиво решен пред стварно и месно надлежним судом у Републици Србији.