Tehnička škola


Osnovne informacije

Tehnička škola je počela sa radom 1946. godine. Od tada, škola je, od petomesečnog kursa za zanatskog majstora, zatim Stručne škole za učenike u industriji i zanatstvu, Mešovite škole učenika u privredi, Škole za kvalifikovane radnike, Centra za usmereno obrazovanje i Srednje škole, prerasla u današnju Tehničku školu.

Osnovna delatnost škole je školovanje učenika u trogodišnjim i četvorogodišnjim obrazovnim profilima u području rada mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika, trgovina, ugostiteljsvo i turizam i njihovo stručno i profesionalno osposobljavanje kako za određenu struku, tako i za širu profesionalnu orijentaciju, razvoj radnih navika i razvoj i izgradnja pozitivnog razmišljanja; osposobljavanje za praktičnu primenu stečenog znanja, kao i za dalje školovanje. Škola se bavi prekvalifikacijom, dokvalifikacijom i specijalizacijama kao i pružanjem različitih intelektualnih usluga.

Vesti, snimci, događaji...

Tehnička škola
Broj telefona: 033/61-150
Fax: 033/62-198
Email adresa: tskola@beotel.net
Adresa: Prote Jevstatija Karamatijevića 26
Nova Varoš
PIB: 101068424
Matični broj: 07589506