Основна школа "Живко Љујић"


Osnovne informacije

У нововарошкој општини, према одлуци Министарства просвете Србије, четвороразредна Основна школа у Бистрици била је прва школа на подручју Златарског среза, која је током 1950. године прерасла у осмогодишњу школу, а после ње и Основна школа у Штиткову.

Основна школа „Живко Љујић“ је 1957. године прерасла из четвороразредне у осмогодишњу основну школу. Савремени токови образовања и пораст броја становништва у општини, наметнули су потребу за кабинетском наставом и савременијом школом.

18. јанура 1971. године Савет за просвету, културу и физичку културу, стручне службе СО Нова Варош и представници Републичке заједнице образовања, донели су одлуку о подизању нове школске зграде ОШ „Живко Љујић“ на Ражиштима. 6. септембра 1957. године отворена је савремена школска зграда, која располаже са 14 кабинета, савременом фискултурном салом, два спортска полигона, библиотеком и девет помоћних просторија.

Vesti, snimci, događaji...

Основна школа "Живко Љујић"
Broj telefona: 033/61-462, 033/64-313
Email adresa: oszlj_nvaros@open.telekom.rs
Adresa: Đačka 18
Nova Varoš
PIB: 100957063
Matični broj: 07109938