Most na reci Uvac

Stari most na reci Uvac Stari most na reci Uvac

Na 60-70 metara pod vodom, ostao je konzerviran i jedini sačuvan luk potopljenog kamenog mosta na Žvalama, koji je imao tri vitka, duga luka koje stariji meštani oko jezera još pamte. Po obodima jezera ostali su tek obrisi starog carskog puta koji je nekada povezivao Sarajevo i Carigrad čija je kaldrma sada duboko u jezerskim vodama.

Nepokretno kulturno dobro - spomenik kulture (Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS broj 1785/49 od 26. oktobra 1949) Stari most zidan je masivno od finog, tesanog kamena sa tri raspona/luka, slično višegradskom mostu. Sagrađen je u vreme turskog nadiranja u Evropu (XVI vek) i preko njega je išao put koji se u narodu naziva budimska džada.

Stari most na reci Uvac

Ruševine mosta čine jedan raspon na desnoj obali i ostatke srednjeg i levog luka, koje svedoče o njegovoj monumentalnosti i razvijenom srednjovekovnom građevinarstvu kod Turaka. Budući da je građen fino tesanim kamenom stari most na Uvcu predstavlja najbolje i najpažljivije obrađen turski most na ovim prostorima. Kako je put već u kasnom srednjem veku napušten prepušten je atmosferskim uticajima i ćudima reke Uvac.

Stari most na reci Uvac - konzerviranje Radovi na konzerviranju mosta pred potapanje (foto: D.Gagričić)

Izgradnjom hidroelektrane i stvaranjem akumulacionog jezera predviđeno je potapanje starog kamenog mosta zbog čega je Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo stupio u kontakt sa direkcijom Limskih hidroelektrana i napravio dogovor oko zaštite mosta. Krajem sedamdesetih godina XX veka stari turski most na Uvcu je konzerviran kako bi se zaštitio, nakon čega je potopljen u jezero.

Stari most na reci Uvac Retuširana fotografija sa koje su uklonjene skele postavljene prilikom konzerviranja mosta (foto: D.Gagričić)

Živopisni luk se danas može videti samo na fotografijama dok se jednog dana jezerska voda ne ispusti i ostaci mosta ponovo ugledaju živopisni krajolik Uvca.

Stari most na reci Uvac

Oznake: specijalni rezervat prirode uvac stari most reka uvac