Indira Gendžić - Razvoj školstva u novovaroškoj opštini


"Ekonomski ojačalo novovaroško građanstvo pokreće akciju za podizanje prvih škola u novovaroškom kraju, početkom 19. veka.U početku nastava je održavana u privatnim kućama. Pretpostavlja se da je osnovna škola postojala još 1810. godine, ali prvi pouzdaniji podaci upućuju da je ona počela sa radom 1826. godine, ali o njoj nisu sačuvani nikakvi podaci. 1863. godine sagrađena je prva osnovna škola, doborovoljnim prilogom građana i crkveno-školske uprave. Imala je jedno odeljenje, a zgrada je bila neuslovna."

info