Udruženje stočara "Uvačka reka mleka"


Osnovne informacije

Udruženje stočara "Uvačka reka mleka" je osnovano 2009. godine od strane najvećih stočarskih i mlekarskih proizvođača sa teritorije opštine Nova Varoš.

Sedište udruženja je u selu Božetići, u "srcu" proizvodnje zlatarskog sira. Ciljevi udruženja su usmereni na stvaranje uslova za kvalitetnu proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda prema zahtevima tržišta i podizanje konkurentnosti agrobiznisa na nacionalnom nivou. 

Članovi udruženja aktivno učestvuju u pokretanju različitih inicijativa i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata. Udruženje učestvuje u organizaciji tradicionalnog takmičenja proizvođača zlatarskog sira – "Zlatarska sirijada". 

Udruženje je otvoreno za prijem novih članova, koji se bave proizvodnjom mleka i mlečnih proizvoda i koji prihvataju ciljeve udruženja.

Udruženje stočara "Uvačka reka mleka"
Adresa: Božetići bb
Nova Varoš
PIB: 106717716
Matični broj: 28020015