Skupština Opštine Nova Varoš


Osnovne informacije

Ne postoje informacije o ovom subjektu. U koliko imate dodatne informacije o subjektu i želite da se nađu na ovom mestu kontaktirajte nas putem kontakt strane.

Skupština Opštine Nova Varoš
Adresa: Karađorđeva 32
Nova Varoš
PIB: 101067624
Matični broj: 07239017