"Inex - Nova Varoš" a.d.


Osnovne informacije

Ne postoje informacije o ovom subjektu. U koliko imate dodatne informacije o subjektu i želite da se nađu na ovom mestu kontaktirajte nas putem kontakt strane.

Златаринфо poslovni adresar Нова Варош
Adresa: Trg vojvode Petra Bojovića 2
Nova Varoš
PIB: 101066486
Matični broj: 07269153