Centar za socijalni rad


Osnovne informacije

Ne postoje informacije o ovom subjektu. U koliko imate dodatne informacije o subjektu i želite da se nađu na ovom mestu kontaktirajte nas putem kontakt strane.

Златаринфо poslovni adresar Нова Варош
Broj telefona: 033/62-880
Fax: 033/64-119
Email adresa: centar_nv@yahoo.com, novavaros.csr@minrzs.gov.rs
Adresa: Karađorđeva 34
Nova Varoš
PIB: 101067243
Matični broj: 07399871