Јеринин град - село Дружиниће

Јеринин град - село Дружиниће Јеринин град - село Дружиниће

У атару села Дружинића, а у клисури где река Увац прави велике меандре (сада је ту вештачко Сјеничко језеро) на последњем низводном рту, налази се локалитет познат под називом Јеринин град.

На коти 1042, на заравњеном платоу рта, налазе се остаци утврђења  чији бедеми  у потпуности прате конфигурацију терена  тако да оно има облик издужене елипсе, правца С-Ј. Северни и јужни део платоа су незнатно уздигнути због стена које се ту налазе, али и због остака бедема који су само ту и очувани, док су на подужним странама обрушени низ литице. Бедем – кула на јужној страни очуван је у висини од двадесетак редова притесаног камена везаног кречним малтером.

Локалитет је са 2-3 мање сонде истражен 2006. године и дошло се до закључка да ширина његових бедема износи 1,85 м, да њихова лица грађена од притесаног камена, уз унутрашњу испуну трпанцем, а све везано кречним малтером. Ширина утврђења износи приближно око 8 м и настало је у 14-15. веку. Западно од утврђења, на левој обали Увца (језера) налази се Ледена пећина која представља излазни канал познате Ушачке пећине.

Јеринин град - село Дружиниће Јеринин град - село Дружиниће

jerinin grad družiniće