Gimnazija "Pivo Karamatijević"

Gimnazija

Gimnazija "Pivo Karamatijević" je osnovana 1923. godine. U svojoj dugoj istoriji postojanja nekoliko puta je prekidala sa radom. Godine 1932. ukazom kralja Aleksandra Karadjordevića, a na molbu gradjanstva, gimnazija je nastavila sa radom, sve do Drugog svetskog rata kada biva zatvorena.

Nakon Drugog svetskog rata nekoliko godina je radila kao "istureno odeljenje" u okviru Prijepoljske gimnazije. Školske 1964/65. godine se osamostaljuje, dobija i svoju zgradu u Novoj Varoši u ulici Prote Jevstatija Karamatijevića, gde i danas obavlja svoju delatnost.

Godine 1990. Gimanazija je upisana u sudski registar, a prema odluci Vlade Republike Srbije o mreži srednjih škola u Republici Srbiji 1993. godine predvidjena je gimnazija sa društveno-jezičkim i prirodno-matematičkim smerom.

Gimnazija se nalazi u samom centru grada, u ulici Prote Jevstatija Karamatijevića, novovaroškog sveštenika, osnivača nižerazredne gimnazije i Doma učenika "Kneginja Zorka" i Sokolskog društva u Novoj Varoši.

Škola nosi ime po protinom sinu, Prvoslavu-Pivu Karamatijeviću, slikaru, grafičaru.

Zgrada, u kojoj škola i danas obavlja svoju delatnost, sagrađena je davne 1968. godine.

Školska biblioteka broji 6100 naslova od kojih je najbrojnije lektirsko štivo, ali je bogato zastupljena i stručna literatura iz nastave psihologije, istorije, matematike, stranih jezika, enciklopedije, monografije i drugo. Značajan broj knjiga je u odeljku Zavičajnog fonda, u kojem čitaoci mogu da upoznaju istoriju i geografske odlike našeg kraja, kao i savremena ostvarenja pisaca našeg kraja.

Škola poseduje i sportsku dvoranu u kojoj se odvija nastava fizičkog vaspitanja, kao i mnogobrojne sportske aktivnosti, turniri, treninzi, takmičenja.

Telefon:  033 61 079
Email: gimnazijanv@gmail.com
Sajt: 
gimnazijanv.edu.rs
Časopis Skica:  skicanv.wordpress.com

gimnazija gimnazija pivo karamatijević