Beloglavi sup (Gips fulvus)

Beloglavi sup (Gips fulvus) Beloglavi sup (Gips fulvus) (foto: wikimedia)

Beloglavi sup je retka vrsta orla lešinara, impozantne veličine, raspona krila do tri metra. Prosečna težina ptice iznosi između osam i devet kilograma, a pojedini primerci mogu dostići težinu i do jedanaest kilograma.

Ženka polaže jedno jaje krajem januara ili početkom februara i na njemu leže oba roditelja osam meseci naizmenično dok se ne izleže mladunče. Gneždenje se obavlja na krečnjačkim stenama. Gneždenje je grupno i obrazuju se kolonije, retko izolovani parovi. Izlegli mladunac ostaje na gnezdu, pre prvog leta, oko četiri meseca. Supovi polno sazrevaju sa oko pet godina.

Uloga beloglavog supa u lancu ishrane u ekosistemu je jedinstvena i nezamenljiva – isključiva hrana su mu uginule životinje, čime sprečava širenje zaraza i na taj način obezbedjuje "prirodnu reciklažu".

Ova retka vrsta je pre dvadesetak godina bila pred izumiranjem. 1990. godine, na teritoriji uvačkih jezera preživelo je samo sedam parova beloglavog supa. 1994. godine osnovan je Fond za zaštitu ptica grabljivica "Beloglavi sup" i otvoreno hranilište Manastirina na koje se od tada kontinuirano iznose tela uginulih životinja i klanični otpad.

2007. godine se na hranilište iznelo preko 60 tona hrane. Zahvaljujući redovnoj ishrani brojnost beloglavih supova se povećala na 67 gnezdećih parova odnosno oko 300 jedinki (2007. godina). Tako je kolonija ove jedinstvene vrste ptice postala najveća na Balkanu i jedna od većih u Evropi.

Od registrovanih 104 vrste ptica beloglavi sup (Gips fulvus) je najznačajnija vrsta ptica u Rezervatu "Uvac" i poslednja vrsta iz podfamilije lešinara koja se u Srbiji održala do današnjih dana.

Oznake: uvac specijalni rezervat prirode uvac uvačko jezero beloglavi sup gips fulvus reka uvac