Нова Варош: Затворена спортска дворана гимназије

zlatarinfo.rs (Д. Гагричић) 12. децембар 2014. године Друштво

Zlatarinfo logo

Грађевински инспектор забранио коришћење спортске дворане Гимназије све до добијања употребне дозволе, јер се могу довести у опасност живот и здравље ученика и спортиста.

Решењем грађевинског инспектора Дина Бјелака забрањено је коришћење градско-школске дворане у Новој Вароши, па је преко 550 ђака Гимназије и Техничке школе остало без часова фискултуре, а спортски клубови града без сале за тренинге и утакмице.

Дворана отворена 2009. године, којом газдује Гимназија „Пиво Карамтијевић“, биће без средњошколаца и спортиста до добијања употребне дозволе, пошто је у решењу наглашено „да се коришћењем објекта могу довести у опасност живот и здравље корисника“.

Директор Гимназије Предраг Томашевић истиче да су забраном употребе дворане далеко више угрожени безбедност и сигурност ђака две школе, за које се на хладноћи немају где организовати часови физичког васпитања? Он подсећа да употребна дозвола изостаје због неусклађености пројекта и изведених радова и да су надлежни неке мере противпожарне заштите требали да предоче пре градње.

“Лабораторија Института за мерење материјала из Београда дала је мишљење да није неопходно премазати ламерилане носаче дворане. С друге стране, наша хидрантска мрежа је за петину ужа од предвиђене пројектиом, али је са добрим протоком воде и притиском од шест бара довољна за гашење пожара”, наглашава Томашевић.

Мештани града под Златаром чуде се зашто се просветна и грађевинска инспекција жмурале пуних пет година и што се  у „отклањање недостатака“ кренуло после одбијања Гимназије и министра просвете др Срђана Вербића да дворану, изграђену углавном републичким средствима, уступе општини на управљање?!

С друге стране, траже се одговори од општинске управе да ли сви јавни објекти изграђени последњих година имају дозволе, пошто се сумња у селективан приступ и гледање кроз прсте.

Желите да дате своје мишљење о овој вести? Напишите га у коментарима испод.