ОШ „Живко Љујић“: Без грејања - прекид наставе

Zlatarinfo.rs (D. Gagričić) 11. децембар 2014. године Друштво

Нова школска зграда Нова школска зграда (Фото : Д. Гагричић)

Писмо Школског одбора ОШ „Живко Љујић“ челницима општине Нова Варош и Школској управи у Ужицу

- Упозорава се локална власт да мора обезбедити финансијска средста за набавку енергента – лож-уља, како се не би довело у питање извођење редовне наставе у новој школској згради Основне школе „Живко Љујић“ у Новој Вароши, јер су у питању ученици основне школе, обавезно основно образовање, па би прекидање наставног процеса у самом финишу првог полугодишта имало несагледиве последице.Како је децембар месец и улазимо у најхладнији период зиме, необезбеђењем енергента угрозио би се цео систем грејања у новој школској згради. 

Овај закључак су у среду увече једногласно усвојили чланови Школског одбора, а писмо са потписом председника ШО Петка Пуцаревића упућено је председницима Општине и Скупштине општине, као и Општинском већу, Савету родитеља и Школској управи у Ужицу.

У писму се наводи да је „на захтев локалној самоуправи за пренос финансијских средстава за набавку енергента, председник општине Нова Варош саопштио да нема средстава и да их неће бити, да се школа сналази и директор како зна и уме, а да је школа требала прећи на јефтинији енергент - пелет”.

 Предочено је и шта је све претходило овој ситуацији и да је школа још 30. јануара 2014. године локалну управу упозорила да су планирана средства за енергенте недовољна.

- Школа је 19. марта 2014. године обавештена да се не подржава захтев за повећање средстава из буџета општине Нова Варош за набавку енергента, с обзиром да се разматра потреба и могућност за прелазак на грејање у овој установи на погонско гориво - пелет, што подразумева набавку котлова, с тим што се не би уклањали котлови на лож-уље. О оправданости и економској исплативости преласка на грејање на биомасу - пелет, канцеларија за локални економски развој Нова Варош ће доставити детаљну анализу, о чему ће се донети коначна одлука, о којој ни до дана данашњег школа није обавештена – наводи се у писму ШО и додаје: 

- Прелазак на јефтинији енергент је захтев времена, али није у надлежности директора школе већ локалне власти. Финансијским планом школе за 2014. годину, сачињеним на основу апропријација локалне самоправе, није предвиђен ни један динар, да би се ушло у процес замене енергента.

У писму уппућеном на више адреса наглашено је и да школа рационално троши енергију: мерење температуре у просторијама нове школске зграде, коју су извршила лица из „Енергије Златар НВ“, показало је да ни у једној просторији температура није била изнад 17 степени.

Рационална потрошња 

- Школа постојећи енергент - лож-уље троши рационално, што се може видети по цени коштања по квадратном метру, јер је стара школска зграда прикључена на градско централно грејање и упоређивањем цене коштања, јасно се види да је цена коштања по квадрату у новој школској згради пет пута јефтинија – наводи се у писму Школског одбора.

Желите да дате своје мишљење о овој вести? Напишите га у коментарима испод.